سرویس های ما

سرور های مجازی آلمان و فنلاند

سرویس مجازی آلمان
امکانات
پلن 1
پلن 2
پلن 3
پلن 4
پلن 5
پلن 6
CPU 1 vCore 2 vCore 2 vCore 4 vCore 8 vCore 16 vCore
RAM 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
HardDisk 20 GB 40 GB 80 GB 160 GB 240 GB 360 GB
سیستم عامل Linux Linux Linux Linux Linux Linux
پورت 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s
ترافیک 20 TB 20 TB 20 TB 20 TB 20 TB 20 TB
قیمت ماهانه 53,000 تومان 99,000 تومان 159,000 تومان 269,000 تومان 489,000 تومان 2,200,000 تومان
قیمت سه ماهه 159,000 تومان 297,000 تومان 477,000 تومان 807,000 تومان 1,467,000 تومان 6,600,000 تومان
اطلاعات بیشتر